Výběr pozemku

Výběr pozemku – stavební pozemek

vyber pozemku

Parcelu, okolí domu, obec, část obce, danou lokalitu, sousední zástavbu a sousedy dle vašich představ změnit nelze! Proto volbě a výběru pozemku je třeba věnovat stejnou pozornost, jako při výběru vlastního rodinného domu. Rodinný dům – stavbu lze přizpůsobit, upravit, změnit, opravit nebo dokonce odstranit a postavit jiný a lepší rodinný dům.

Kritéria

 • velikost pozemku

 • tvar pozemku

 • svažitost pozemku

 • orientace vstupu na pozemek ke světovým stranám

 • geologické a hydrogeologické podmínky

 • zastíněnost pozemku okolní vzrostlou zelení

 • regulativy výstavby pro danou lokalitu

 • možnost připojení na inž. sítě a komunikace

 • zatížení hlukem od okolních činností

 • stávající i možné budoucí znečištění prostředí

 

Další kritéria, která je třeba zohlednit

 • okolní vybavenost

  • možnost nákupů potravin a věcí denní potřeby

  • dostupnost lékaře

  • zařízení pro volný čas, sport a kulturu

  • vybavenost pro oddych

  • dětská hřiště, školky, školy

 • dostupnost veřejné dopravy

 • dostupnost zeleně

 • okolní stávající i budoucí zástavba

 • možnosti budoucí stavební činnosti v sousedství

 • stávající i možnou budoucí výrobní činnost

Partneři