Stavbu si naplánujte

Bydlení ve vlastním domě s dostatkem místa a soukromí určitě stojí za důkladné promyšlení výběru správného typu domu, který Vám bude vyhovovat. Není to tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na celý průběh stavby se určitě budete dívat střízlivěji, pokud budete znát fixní etapy a časový plán výstavby.

naplanujte

Jak dlouho to bude trvat?

Tuto otázku si klade každý stavebník, délka se však liší od domu k domu a univerzální odpověď neexistuje. Většina stavebníků, kteří částečně realizují svou stavbu svépomocí se nastěhují do roku a půl od prvního výkopu.

Samotná rychlost však závisí na mnoha okolnostech – jestliže předpokládáme, že stavebník nemá problém s financemi, tak na charakteru a složitosti samotného domu, koordinace prací (zejména řemeslných) a na časových a meteorologických limitech, především při mokrých stavebních pracech. Samozřejmě, existují i rychlejší postupy a scénáře, podle kterých můžete bydlet ve svém o mnoho dřív. Jednodušší bungalov můžete postavit například už zhruba za čtyři měsíce.

Musíte mít však vše dopředu promyšlené a musíte mít důsledně zorganizovaný harmonogram prací. Jelikož hrubou stavbu vytáhnete poměrně rychle, klíčovým časovým parametrem jsou řemeslníci a různá povolení.

Výběr pozemku

V současnosti můžeme dům postavit téměř na jakémkoliv pozemku. U svažitých pozemků berte do úvahy, že zakládání stavby a terénní úpravy cenu domu zvýší. Při složitém zakládání může cena domu vzrůst až o jednu třetinu oproti zakládání na rovině.

Problematický je i pozemek s velkou vzdáleností od inženýrských sítí, když se parcela na ně nedá napojit přes pozemky obce. V takovém případě musíte vést přípojky přes pozemky sousedů, což často přináší problémy.

Orná půda, louka, zahrada nebo travnatý porost jsou pozemky, které v územním plánu nejsou určeny k zástavbě. U takovýchto pozemků je možné požádat o jejich zahrnutí do územního plánu, stavební úřad však může vydat zamítnuté stanovisko a prodlouží se Vám doba výstavby.

Projekt rodinného domu

Jako stavebník se musíte rozhodnout mezi projektem na míru a katalogovým projektem. Při vypracování projektu na míru musíte počítat s časem na jeho dodání ze strany projektanta. Přitom je potřebné si uvědomit, že projekt stavby obsahuje kromě návrhu architekta i práce jiných profesí (statika, návrh topení, elektroinstalace a podobně). Práce na těchto částech projektu může začít až po kompletním vypracování architektonického návrhu. Katalogový projekt zase umožňuje rychle získat představu o tvaru, rozměrech a členění stavby.

Velkou výhodou je jeho téměř okamžitá dostupnost a relativně nízká cena.

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení je spolu s vypracováním projektové dokumentace součástí přípravy stavby rodinného domu. Žádost o vydání stavebního povolení se podává na příslušném stavebním úřadě ve formě vyplněné žádosti spolu s dalšími přiloženými dokumenty (list vlastnictví, kopie z katastrální mapy, projektová dokumentace ve třech vyhotoveních, rozhodnutí, vyjádření a souhlas dotčených orgánů státní správy a obce, doklad o uhrazení správního poplatku a při výstavbě svépomocí vyhlášení stavebního dozoru anebo kvalifikované osoby, že zabezpečí odborné vedení realizaci stavby). Po předložení žádosti má stavební úřad zákonnou lhůtu 30 dní na vyjádření.

Stavební povolení nabývá platnost po uplynutí 15 denní lhůty, během které se ještě mohou upřesnit detaily každé ze zúčastněné strany. Právoplatnost musí stavební úřad potvrdit. Povolení ztrácí platnost, jakmile se se stavbou nezačne do dvou let od nabytí právoplatnosti, s výjimkou případů, že stavební úřad určí na započetí stavby delší lhůtu. 

Zakládání stavby

První část vlastní výstavby tvoří zakládání stavby, která se skládá ze dvou částí – stavby zemních konstrukcí a budování základů. Do stavby zemních konstrukcí patří přípravné práce, odkopávky, překopávky, vykopávky, přemisťování vykopávek- tzv. zemní práce. Následuje samotné budování základů. Dle únosnosti zeminy, mohou základy tvořit pásy, nejčastěji je však zbudována základová deska.

Hrubá stavba

V rámci hrubé spodní stavby se vyhotovují svislé a vodorovné konstrukce suterénu, svislé a vodorovné izolace proti vodě a jejich ochrany, zásypy a obsypy. Ve fázi hrubé vrchní stavby se realizují svislé a vodorovné nosné konstrukce . Následuje střecha, při které se průběh prací liší od samotného typu střechy. Vyhotovuje se střešní plášť ( ploché střechy) nebo krov (klasické střechy). V této fázi stavby se začínají realizovat práce v interiéru domu – zdění příček, osázení zárubní, vyhotovení hrubých instalačních rozvodů vody, kanalizace, plynu nebo elektroinstalace. Následuje úprava vnitřních povrchů stěn a stropů, osazení hrubých stolařských a zámečnických konstrukcí. 

Dokončovací práce

Etapa dokončovacích prací při výstavbě domu trvá zpravidla nejdéle, přičemž některé z těchto prací se kolikrát uskutečňují až po nastěhování do domu (například fasáda domu). Probíhají malířské a natěračské práce, kladení nášlapných vrstev podlah, kompletizace zařizovacích předmětů nebo osázení stolařských a zámečnických konstrukcí. V této části výstavby se práce opět přesouvají do exteriéru a provádějí se venkovní povrchové úpravy domu, stejně tak úprava okolí domu. Posledním procesem je kontrola kvality a odevzdání domu, přičemž samotná kontrola je prováděna současně s realizací všech stavebních procesů. 

Partneři