Individuálni projekt

V našem týmu máme zkušené architekty, kteří pro Vás rádi navrhnou projekt rodinného domu.

upraveny projekt

Vytváříme architektonické, urbanistické a interiérové projekty ve všech stupních od studie až po realizaci a kolaudaci.

Při stavbě domu máte na výběr ze dvou běžných postupů. Můžete si zvolit z typového či individuálního projektu. Typový projekt, jak název napovídá, je vytvořen jako univerzální řešení pro standardní podmínky. Příprava individuálního projektu rodinného domu si žádá více času a financí.

My Vám nabízíme projekty a realizaci typových projektů rodinných domů, ale rovněž zajišťujeme zpracování individuálních projektů rodinných domů, bytových domů,  dle konkrétních představ a přání stavebníků.

Při první schůzce zjistíme Vaši představu o domě i další nutné informace, připravíme Vám cenovou kalkulaci jednotlivých etap projektu. Individuální řešení začíná diskuzí nad životním stylem rodiny, představami o novém bydlení, velikosti a charakteru rodinného domu. Na základě seznámení s požadavky rodiny vznikají první návrhy, které vyústí v dispoziční a objemovou studii domu.

Projekt rodinného domu začíná studií. Zjistíme možnosti a varianty umístění domu s ohledem na tvar pozemku, lokalitu či vhodnou orientaci ke světovým stranám. Studii doladíme podle Vašich představ a po odsouhlasení konceptu ji doplníme společně s plány, finálními vizualizacemi a technickou zprávou. V případě Vašeho zájmu, připravíme projekt a vyřídíme pro Vás stavební povolení. Po získání povolení dopracujeme realizační dokumentaci.

Součástí projektu je standardně i projekt osazení přípojek inženýrských sítí v neveřejné části. Součástí projektu je dále i PENB. K typovým projektům i individuálnímu projektu je možné doplnit výkaz výměr dodávek stavební části.

OBSAH PROJEKTU

Veškeré námi nabízené projekty obsahují následující části:

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Technika prostředí staveb - Zařízení zdravotně technických instalací (kanalizace)

Technika prostředí staveb - Zařízení zdravotně technických instalací (vodovod)

Technika prostředí staveb - Plynová zařízení

Technika prostředí staveb - Zařízení pro vytápění staveb

Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

případně další potřebné části dokumentace

Dokumentace je členěna dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. V případě objednání i dalších částí dokumentace jako je osazení do terénu, přípojky inženýrských sítí a průkaz energetické náročnosti budovy je o ně dokumentace rozšířena. 

Pokud máte zájem o individuální doprojektování jiné kombinace či varianty vytápění a přípravy teplé vody (než jaká je nabízena u vybraného typového projektu), neváhejte nás kontaktovat, dohodneme s Vámi nové řešení v podobě klientské změny. 

Partneři