Investice do rodinného domu

Cena výstavby rodinného domu je jedním z hlavních kriterií při jeho výběru. V konečném výběru může být rozhodující, ale v žádném případě nesmí být jediným kritériem. Při vyhodnocení finanční dostupnosti cena rodinného domu nepředstavuje celkovou investici.

picjumb

Pořizovací náklady - celkovou investici na pořízení rodinného domu představují:

 • náklady spojené s přípravou

 • náklady spojené s realizací stavby

 • náklady spojené s úpravou okolí

 • náklady spojené se zařízením domu

Pozemek

Cena pozemku pro výstavbu rodinného domu.

Průzkumové práce

Zaměření, případně vytyčení pozemku, geologický a hydrogeologický průzkum, radonový průzkum.

Projektové práce

Studie - návrh stavby, dokumentace pro stavební povolení, osazení domu na parcelu, prováděcí dokumentace, výkaz výměr a kontrolní rozpočet.

Inženýrská činnost

Zajištění řady stanovisek a vyjádření, která jsou nutná k doložení žádosti o stavební povolení (seznam požadovaných vyjádření vám dá příslušný stavební úřad). Tuto činnost lze zajistit vlastní činností, ale samozřejmě si ji můžete i objednat.

Rodinný dům - cena domu

Cenu ovlivňuje celá řada faktorů od ceny materiálů, které jsou značně rozdílné a které můžete svým výběrem ovlivnit, přes cenu práce jednotlivých dodavatelů, která je v jednotlivých regionech ČR různá, až po volbu standardu domu: rodinný dům vyhovující ČSN, úsporný rodinný dům, nízkoenergetický rodinný dům a pasivní rodinný dům.

Provozní náklady

Další neméně důležitou částí celkové ceny jsou provozní náklady. Ty představují částku, kterou je třeba vynaložit na fázi pořízení rodinného domu, ale představují částku, kterou budeme muset vynakládat již neustále každý měsíc, každý rok. Vzhledem ke skladbě této položky (rozhodující % představuje spotřeba energií) lze předpokládat postupný nárůst ceny provozních nákladů, kopírující nárůst cen energií.

 • vytápění domu

 • ohřev teplé užitkové vody

 • el. spotřebiče a světlo

 • vodné a stočné

 • likvidace odpadků

 • pozemková daň

 • fond oprav

 • pojištění domu, domácnosti apod.

Náklady dočasné

K těmto stálým položkám je třeba přičíst například splátku úvěru či hypotéky.

Pro vyhodnocení finanční dostupnosti je třeba zvážit a vyhodnotit podstatně více položek než představuje pouhá cena domu.