Konstrukce domů

konstrukce domu

Konstrukce domu a volba materiálů přímo ovlivňuje nejen cenu stavby, ale následně náklady na provoz domu a technickou náročnost na realizaci stavby. Ať již z hlediska nároků na vytápění vyvolávaných únikem tepla nebo nároků na údržbu a opravy domu, které jsou dané kvalitou materiálu a konstrukčním řešením.

Partneři