Dispozice domu

 podorys

Bezproblémového, pohodlného a příjemného chodu domácnosti lze docílit, promyšlenou přípravou a důmyslným návrhem dispozice rodinného domu. A kvalitním provedením stavby do detailu podle projektu. Slabá příprava a nepropracovaný projekt přináší spoustu problémů při realizaci stavby a následném užíváním rodinného domu.

Na které činnosti a situace během bydlení byste se měli zaměřit při výběru rodinného domu:

  • příprava jídla a jeho uskladnění

  • konzumace jídla

  • společný pobyt obyvatelů domu, sledování televize apod.

  • odpočinek – oddych a spánek

  • osobní hygiena

  • vstup do domu a pohyb mezi jednotlivými místnostmi

  • možnost osobních zálib, koníčků apod.

  • zajištění provozu domu

  • odkládací a úložné prostory

Dostupnost rodinného domu, snížením až minimalizací ceny rodinného domu se nejen vytváří prostory zajišťující několik funkcí, ale i prostory, které nejsou přímo nezbytné pro chod rodiny. Na druhé straně by rodinný dům měl poskytovat větší standard a pohodlí než byt v bytovém domě. Proto je třeba redukci především úložných a odkládacích prostor pečlivě zvážit.

Velikost domu

Velikost domu je dána především ČSN 73 4301 článkem 3.1.4 v následujícím znění:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Partneři